Skip to main content
Megelőzés. Diagnosztika. Gyógyítás. I 9400 Sopron Várkerület 77. I +36309895890

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Pannonia Medical Kft.

Hatályos: 2022. szeptember 13-tól

Jelen tájékoztató a Pannonia Medical Kft. (továbbiakban: Pannonia Medical) személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységének ismérveit tartalmazza. A következőkben Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a Pannonia Medical milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy a Pannonia Medical által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá. Ezeken kívül a lentiekben részletes felvilágosítást talál arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatóak.

Amennyiben az adatkezeléssel vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A Pannonia Medical a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban honlapján tájékoztatja ügyfeleit és a további érintett természetes személyeket.

 1. Hogyan kezeli a személyes adatokat a Pannonia Medical?

A Pannonia Medical a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.  

Név:

 Pannonia Medical Kft.

Székhely és postai levelezési cím:

 9400 Sopron, Várkerület 77.

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap címe:

https://pannoniamedical.eu

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. A Pannonia Medical a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét (pl.: beléptető- és kamerarendszer működtetésével), és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával). 

A Pannonia Medical által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül a Pannonia Medical az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha a Pannonia Medical egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. A Pannonia Medical az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.  

2. Milyen személyes adatokat kezel a Pannonia Medical?

Az alábbiakban általános tájékoztatást talál a Pannonia Medical különböző célú adatkezeléseiről. Amennyiben személyre szabott tájékoztatást kíván kapni pl.: arról, hogy az Ön személyes adatait a Pannonia Medical pontosan milyen címzetteknek továbbította és mikor, akkor kérését küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, jogi kötelezettség teljesítése, továbbá kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja

Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Pannonia Medical igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Érintett személyes adatok köre

A Pannonia Medical az alábbi adatokat kezeli:

-       Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve),

-       Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),

-       egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok, továbbá TAJ azonosító,

 

-       valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által csoportos egészségbiztosítás keretében biztosított személy esetében a munkahely, biztosítási csomag

-       Munkakör, vallási meggyőződés és faji származás, amennyiben annak az egészségügyi szolgáltatás nyújtása szempontjából jelentősége van,

A fenti személyes adatokat részben Ön, mint érintett személy adja meg a Pannonia Medicalnek az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, vagy a Pannonia Medical az Ön hozzájárulásával más egészségügyi szolgáltatótól szerzi be azokat. Amennyiben Ön valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy, akkor az egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében az egészségbiztosító személyazonosító és elérhetőségi adatokat továbbít a Pannonia Medical részére.

Mi az egészségügyi adat? Az egészségügyi adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely egy természetes személy testi, pszichikai állapotára vonatkozik, továbbá minden olyan adat, amely az egészségi állapotára vonatkozóan az általa igénybevett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett.

Adatkezelés    időtartama;

törlés

A Pannonia Medical az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentáció törlésre, megsemmisítésre kerül.

Címzettek      kategóriái, adattovábbítás

A Pannonia Medical a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja: 

-              az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes speciális ellátások érdekében); 

-              jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében (pl.:

 

implantátum         beültetése        esetén         a         Központi

Implantátumregiszternek való adatszolgáltatás); 

-              törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

-              dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés

alapján;

-              szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;

-              küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján. 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

B. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Panaszügyintézés, panasszal érintett eset körülményeinek kivizsgálása és a panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont);

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a panasz benyújtásával ad meg a Pannonia Medical részére, különösen abban az esetben, amikor nem Ön vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, hanem például hozzátartozója, de a panaszt Ön nyújtja be (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre

Panasz           benyújtójának             panaszban      megadott személyazonosító adatai (jellemzően: név, e-mail cím, lakcím), továbbá a panaszban foglalt személyes, adott esetben egészségügyi adatok.

Adatkezelés      időtartama;

törlés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az adatkezelés időtartama a panaszügy lezárásától számított 5 év, amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek      kategóriái, adattovábbítás

A Pannonia Medical a panaszokkal kapcsolatos személyes, adott esetben egészségügyi adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

-              az egészségügyi szolgáltató partnerek részére, a panasszal érintett       egészségügyi szolgáltatás körülményeinek kivizsgálása céljából;

-              törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

-              dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére adatfeldolgozási szerződés

alapján;

-              küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján. - valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy esetében a biztosító vagy a munkáltató részére, amennyiben a panasz valamelyikükön keresztül érkezett és az érintett személy a panaszkezeléssel kapcsolatban hozzájárult a személyes adatok biztosító, vagy munkáltatója részére való továbbításához.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A panaszhoz kapcsolódó valamennyi releváns adat szükséges a panasz kezeléséhez, a körülmények kivizsgáláshoz. Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető.

C. Egyéb megkeresésekkel, ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, adott esetben a Pannonia Medicallal kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.

Adatkezelés jogalapja

A Pannonia Medical szerződéses partnerei által a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személyek esetében az adatkezelés jogalapja a Pannonia Medical és a szerződéses partnerének a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

Egyéb bejelentések, megkeresések, kérdések, illetve ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltése esetén az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével, kérdőív kitöltésével és aláírásával ad meg a Pannonia Medical részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett

személyes adatok köre

 

A kapcsolattartóként szerződésben megjelölt személy, továbbá a bejelentéssel, megkereséssel és kérdéssel, kéréssel a Pannonia Medicalhoz forduló személy:

-       neve, 

-       (munkahelyi) telefonszáma, 

-       (munkahelyi) e-mail címe, 

-       megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok. 

Adatkezelés időtartama, törlés

 

Szerződéses kapcsolattartó személyes adatai tekintetében az adott szerződés fennállta alatt és annak megszűnését követően az elévülési idő (igényérvényesítési határidő - 5 év) elteltéig tart az adatkezelés. Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a megkeresés beérkezését követő 5 év (elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A Pannonia Medical a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

-         törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

-         dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.

A Pannonia Medical által működtetett honlapokon megadott adatokhoz az adott weboldal készítője, szerkesztője, mint a Pannonia Medical adatfeldolgozója is hozzáférhet.  

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Kapcsolattartói       adatok             hiányában       a kapcsolattartás ellehetetlenül.

D. Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A Pannonia Medical vagyonvédelmi célból a Pannonia Medical (9400 Sopron, Várkerület 77.) területén, egyes ügyfélváró helyiségekben kamerarendszert üzemeltet, működtet. A vizsgáló és rendelő helyiségekben, kórtermekben kamerák nem kerültek elhelyezésre.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, amelyet a kamerával megfigyelt helyiségekbe való belépéssel ad meg, továbbá a Pannonia Medical vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke.

Érintett személyes adatok köre

E körben a Pannonia Medical által kezelt személyes adat az érintettről készült képfelvétel, az érintett személy felvételen látható magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje.

Adatkezelés időtartama; törlés

A felvételeket a Pannonia Medical a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított három munkanap elteltével törli.

Címzettek                kategóriái,

adattovábbítás

A Pannonia Medical a kamerafelvételeket kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére továbbítja, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható szolgáltatás azon egészségügyi szolgáltató helyeken, ahol kamerák kerültek elhelyezésre.

A felvételeket a Pannonia Medical kizárólag lezárt helyiségben lévő saját szerverein tárolja, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett. A felvételekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, csak a Pannonia Medical arra jogosult alkalmazottai, közreműködői, és vagyonvédelmi feladatokat ellátó adatfeldolgozói (adatfeldolgozási szerződés alapján), feladataik ellátásához szükséges mértékben. Ön, mint érintett személy kérheti, hogy a Pannonia Medical ne semmisítse meg a felvételeket, bíróság, vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig, amennyiben az az Ön joga vagy jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (pl.: esetleges bűncselekmény körülményeinek feltárása érdekében). Ön, mint érintett csak olyan felvételről kérhet másolatot, amelyen más személy nem szerepel, vagy nem felismerhető.

D/2. A Healzz medica rendszer

A Pannonia Medical Kft. a páciensek jogszabály által előírt adatainak kezelését, a járóbeteg szakellátás dokumentálását és a szakrendelésekre a bejelentkezést és az azokkal kapcsolatos kommunikációt a Healzz medica rendszer útján végzi. 

Az ezzel kapcsolatos részletes adatvédelmi tudnivalók elérhetőek itt: https://www.myhealzz.hu/files/getData.php?id=12534 

E. Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja

Pannonia Medical közösségi profiljainak (Facebook, LinkedIn) működtetése, moderálása, Pannonia Medical szolgáltatásainak ismertetése, látogatottsági adatok elemzésén keresztül a Pannonia Medical szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl.: az oldalra való belépésével, vélemény, vagy a Pannonia Medical bejegyzéseihez fűzött hozzászólás írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Másrészt a Pannonia Medical közösségi profiljának megfelelő működtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdeke (pl.: sértő hozzászólások törlésére vonatkozóan; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok köre

Név, és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és a Pannonia Medical közösségi profiljával   kapcsolatban magáról közzétesz, hozzászólásában leír.

Adatkezelés          időtartama;

törlés

Az oldalra való belépéstől, hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre kerülnek.

Címzettek                kategóriái,

adattovábbítás

A Pannonia Medical a közösségi oldalakon létrehozott profiloldalainak működtetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat nem továbbítja senkinek sem.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az        adatszolgáltatás         elmaradása    nem     jár következménnyel.

3. Mit érdemes tudni a cookie-król, sütikről?

A. Mik azok a cookie-k, sütik?

A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére).  

A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.  

A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem. 

B. Milyen célból és milyen sütiket használnak a Pannonia Medical által működtetett honlapok?

A Pannonia Medical az alábbi, általa működtetett honlapokon alkalmaz sütiket:

 • pannoniamedical.eu 

A Pannonia Medical a fenti weblap vonatkozásában az alábbi, harmadik féltől származó külső sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, amelyeket nem a Pannonia Medical, hanem egy külső szolgáltató hozott létre.

Cookie

Süti funkciója és a süti által gyűjtött adatok

Google Adwords cookie-k

Ezek a sütik a Pannonia Medical weblapjain való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak). Remarketing célúak, azaz lehetővé teszik, hogy az Ön számára, a Pannonia Medical honlapjain való látogatásai alapján, más weblapokon célzott Pannonia Medical hirdetések jelenjenek meg. 

Google Analytics cookie-k

Ezek a sütik a honlapok használatáról, látogatottságáról való elemzések készítése érdekében, a Pannonia Medical honlapjain való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: megtekintett aloldalak, látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). A Pannonia Medical a Google Analytics szolgáltatáson keresztül, a weboldalai forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a honlapjai fejlesztésére használja fel. 

Facebook cookie-k

Ezek a sütik szintén a Pannonia Medical honlapok használatáról gyűjtenek adatokat (pl.: megtekintett aloldalak), annak érdekében, hogy a Facebook  felületén az Ön számára célzott Pannonia Medical hirdetések jelenjenek meg.

Microsoft / Bing Ads és Clarity

Ezek a sütik a Pannonia Medical weblapjain való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak). Remarketing célúak, azaz lehetővé teszik, hogy az Ön számára, a Pannonia Medical honlapjain való látogatásai alapján, más weblapokon célzott Pannonia Medical hirdetések jelenjenek meg. Lehetővé teszik továbbá, hogy felhasználót nem beazonosítható módon, a honlapon végzett felhasználói magatartásokat hőtérkép segítségével elemezzük.

A fenti sütikről további információkat az alábbi weboldalakon talál: https://policies.google.com/technologies/types

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage https://www.facebook.com/help/cookies/  

A. Mennyi ideig tárolódnak a sütik és hogyan törölhetők?

A fenti sütik a Pannonia Medical weblapjainak látogatása során adott engedélyével, azaz az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Ugyanakkor Ön a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.

A cookie-k alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Pannonia Medical weboldalak a tervezettől eltérően, nem optimálisan fognak működni az Ön böngészőjében.

4. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

Önnek joga van:

 • a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez
 • személyes adatai helyesbítéséhez,
 • adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, azaz az ’elfeledtetéshez’,
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,
 • az adatkezelés korlátozásához,
 • az adathordozhatósághoz, és -

 

A. Tájékoztatáshoz való jog

A 2. pontban részletezett információkon túlmenően az 1. pontban megadott elérhetőségeken Önre vonatkozó konkrét tájékoztatást kérhet a Pannonia Medicaltól arról, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el a Pannonia Medicalhoz a személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor, milyen célból, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet. A tájékoztatást a Pannonia Medical díjmentesen nyújtja, de egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve - a Pannonia Medical (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét. 

Kérheti a kezelt személyes adatairól készült másolat kiadását, elektronikus vagy más (különösen papír) formátumban, melynek ellenértékeként - a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a Pannonia Medical (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A tájékoztatásra vonatkozó kérelmét a Pannonia Medical mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti. 

B. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy a Pannonia Medical által kezelt, rendszereiben tárolt valamely személyes adata (így különösen pl.: kapcsolattartásra szolgáló adata, e-mail címe, telefonszáma) helytelen (pl.: elírás folytán), vagy hiányos, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a Pannonia Medical rendszereiben a hiányos személyes adatait kiegészíti, a helytelen személyes adatait helyesbíti. Továbbá, a Pannonia Medical a helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

C. Adatkezeléshez      adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, ’elfeledtetéshez’ való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és 

 • az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy
 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a Pannonia Medical a személyes adatait és azok másolatait rendszereiből véglegesen törli, ill. megsemmisíti azokat. Továbbá, a Pannonia Medical a törlésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

D.      Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a Pannonia Medical vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az 1. pontban megadott elérhetőségeken, mely esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban a Pannonia Medical nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.

E.      Adatkezelés korlátozása

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely esetben a Pannonia Medical a személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveletet (pl.: továbbítást, törlést) végezne; utóbbiakra a korlátozás alatt csak akkor kerülhet sor, ha Ön azokhoz hozzájárul, vagy azok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve harmadik személy jogainak, az Unió, vagy valamely uniós tagállam fontos közérdekének védelméhez szükségesek. Továbbá, a korlátozásról a Pannonia Medical tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti, 

 • ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat a Pannonia Medical felhasználná mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek, illetve
 • ha véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, vagy
 • a Pannonia Medical általi adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretné, hogy az adatai törlésre kerüljenek, mert azokra pl.: jogi igényének előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez szüksége van.

Kérheti a korlátozást a Pannonia Medical vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés elleni tiltakozással egyidejűleg is, mely esetben a korlátozás legfeljebb a tiltakozás iránti kérelem elbírálásáig tart.

F.      Adathordozhatóság

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy automatizált módon történik, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti kizárólag az Ön által a Pannonia Medical rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való továbbítását a saját, vagy Ön által megjelölt más adatkezelő számára, egészségügyi adatok esetében orvosi titoktartás alóli felmentés mellett. A kérelmét a Pannonia Medical mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok hogyan érvényesíthetőek?

A fentiekben részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét, megkeresését az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Kérjük, hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel a Pannonia Medical be tudja azonosítani Önt (pl.: név és telefonszám, név és e-mail cím). Kérelmét, észrevételét szóban is megteheti az 1. pontban megjelölt telefonszámon, azonban a Pannonia Medical minden esetben írásban (elsősorban az Ön által választott formában, ennek hiányában a Pannonia Medical saját döntése szerint elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton) ad választ, felvilágosítást.  Kérjük, hogy az írásban (e-mail-en vagy papír alapon benyújtott) kérelmében jelölje meg, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton), ellenkező esetben a választ a Pannonia Medical a kérelmének megfelelő formában továbbítja Önnek. A Pannonia Medical az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (pl.: a kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül.   

7. Jogszabályon alapuló hozzájárulás

Amennyiben Ön a személyes adatait a szolgáltatóhoz való bejelentkezés során önként megadja, akkor az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12. § (2) bekezdése értelmében az Ön kezelése során ellenkező nyilatkozat hiányában a szolgáltató jogszabály alapján vélelmezi, hogy az törvény céljaival összhangban az adatait a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomonkövetése és egyéni betegút követése érdekében kezelheti és előzetesen a kezelésre felkészülhet. (Eüak. tv. 12. § (2) "Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.")

8. Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak? – Adatvédelmi tisztviselő, felügyeleti szerv, bíróság

Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, továbbá a Pannonia Medical adatkezelési kérelmekre, megkeresésekre adott válaszára vonatkozóan a Pannonia Medical adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: 

Pannonia Medical adatvédelmi tisztviselője

Név:

Dr. Szilágyi Pál Béla

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím:

9400 Sopron, Várkerület 77.

A Pannonia Medical általi adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:

1055 Budapest,

Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:

+36 (1) 391-1400

Honlap elérhetősége:

http://naih.hu

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Sopron, 2022. szeptember 13.

 

 

9400 Sopron
Várkerület 77.

+36309895890

E-mail

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

PR

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Sajtó

Sajtó

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ön Orvos?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha együttműködési lehetőségben gondolkodik!

© 2023 - Honlapot készítette: 

DENTAL-PANNONIA Zrt. Minden jog fenntartva.

A kollégák fényképeit készítette: 

miskafoto (facebook)

miskafoto (weboldal)

Betegjogi képviselő: dr. Baranyai Roland

 • +36 20 489 9567
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pannonia Medical Kft.

Egyedi azonosító: 520 335

Cégjegyzékszám
08-09-033986
Adószám
27555015-1-08
Székhely
9400 Sopron, Várkerület 77.
OAH engedély száma
SVR-HA14833